office@projectarizona.us +48 509 615 488

{:en}Project Arizona – it’s a really good deal.

„Wait – what did you say? It costs 5900 US dollars! How is that a good deal?” – You may ask. Well, you heard that right – when it comes to education, experience and living in US,  it is hard to find a better deal than Project Arizona – here’s why.

  1. 5900 US dollars is not the final price. We are in the advanced stage of looking for donators, who will contribute money for the purpose of scholarships, which will lower the participation cost. We guarantee that every student will get between 1000 up to 2500 US Dollars in scholarships.
  2. Every participant will recieve at least 300$/month pocket money from each internship provider.
  3. You don’t need to worry about the cost of flight tickets to US and back home, accomodation for 4 months and insurance – it is all included in the participation fee.
  4. You have probably heard about the high cost of college education in the United States – well, not in Project Arizona! The comprehensive academic seminar at the ASU together with a graduation certificate and possibility to attend weekly public policy workshops are included in the price.
  5. When it comes to food prices, Phoenix is pretty cheap, compared to the rest of United States.

Still not convinced? Take a look at the estimation below:

The approximate value of all the elements is 10 000 US dollars.

But at Project Arizona, thanks to our wide net of partners, the cost for the whole programme is 5900$. And don’t forget – you will receive pocket money (at least 300$ a month) from your internship providers and there are scholarships to come – we will inform about them very soon.

Don’t wait and apply now! Just click here.{:}{:pl}Projekt Arizona – to naprawdę się opłaca.

„Zaraz zaraz, czy ja dobrze słyszałem? Koszt projektu to aż 5900 dolarów? Jak to niby ma się opłacać?” – jeśli zadałeś sobie takie pytanie, to spieszymy z odpowiedzią – tak, to naprawdę się opłaca – jeśli chodzi o edukację, zdobywanie doświadczenia i życie w USA, ciężko jest znaleźć lepszą okazję niż Projekt Arizona – przekonaj się, dlaczego.

  1. 5900 dolarów nie jest ostateczną ceną. Jesteśmy w zaawansowanym stadium poszukiwania sponsorów, którzy dostarczą fundusze na stypendia, które obniżą finalny koszt uczestnictwa w Projekcie. Gwarantujemy, że każdy uczestnik otrzyma od 1000 do 2500 dolarów w ramach stypendium.
  2. Każdy uczestnik otrzyma co najmniej 300 dolarów kieszonkowego miesięcznie od swojego stażodawcy.
  3. Nie musisz martwić się o koszty biletów lotniczych do Stanów i z powrotem oraz zakwaterowania i ubezpieczenia na 4 miesiące – wszystko to jest wliczone w opłatę.
  4. Słyszałeś, że koszty edukacji w USA są horrendalnie wysokie? Nie w ramach Projektu Arizona! Kompleksowe seminarium akademickie na Arizona State University razem z certyfikatem końcowym i możliwością uczęszczania na cotygodniowe warsztaty w polityki publicznej również są wliczonę w cenę. 
  5. Jeśli chodzi o ceny jedzenia, Phoenix jest całkiem tanim miastem w porównaniu do reszty Stanów Zjednoczonych.

Wciąż nieprzekonany? Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi szacunkami.

Tak prezentują się rynkowe ceny (w przeliczeniu na osobę) poszczególnych elementów, gdyby były kupowane POZA Projektem Arizona.

Seminarium na ASU: $1000

Zakwaterowanie: $1350

Spotkania „Poznaj Arizonę”: $600

Opieka rezydenta: $2250

Ubezpieczenie: $1800

Bilety lotnicze: $1000

Szkolenie zawodowe (staże):  $2000

Jak widzisz, szacunkowa wartość wszystkich elementów to ok. 10 tysięcy dolarów.

Lecz w ramach Projektu Arizona, dzięki współpracy z szeroką siecią partnerów, koszt całego programu wynosi 5900$. Przypominamy jednak – otrzymasz kieszonkowe (co najmniej 300$ miesięcznie) od firm, w których będziesz odbywać staż, a także stypendia, o których poinformujemy już wkrótce.

 

Nie czekaj i zaaplikuj już teraz! Kliknij tutaj.{:}