office@projectarizona.us +48 509 615 488
default-logo

FEF

Główny organizator: Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości: powstała w 2012 w Katowicach. Jest niezależnym i nienastawionym na zysk projektem edukacyjnym i popularyzatorskim, odwołującym do filozofii wolności. Misją Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości jest zwiększanie świadomości społeczeństwa w zrozumieniu procesów społecznych, politycznych i ekonomicznych, akcentując pożytki wynikające z wolności gospodarczej i politycznej. Narzędziem promocji naszych poglądów jest szeroko rozumiana edukacja obywatelska.

W naszej edukacji stawiamy na umiejętności praktyczne, które nasi studenci mogą zastosować we własnym życiu. Dzięki hojnej ofercie stypendialnej możemy pomóc najlepszym absolwentom w przyspieszaniu ich kariery zawodowej. Poprzez tworzenie liderów biznesu, chcemy uczynić Polskę, Europę i cały świat lepszym miejscem do życia.

Odwiedź naszą stronę.

Language_of_LibertyAsysta organizacyjna: Language of Liberty Institute. Jest to amerykańska organizacja pozarządowa wyspecjalizowana w organizowaniu Liberty English Campów – wydarzeń które umożliwiają uczestnikom ćwiczenie języka angielskiego oraz naukę o podstawowych zasadach liberalizmu w klasycznym wydaniu.

Warsztaty prowadzone podczas campów skupiają się na umiejętności rozwiązywania problemów oraz dostarczaniu uczestnikom praktyki w przeprowadzaniu profesjonalnej prezentacji biznesowej przed grupą słuchaczy.

LLI uczy swoich studentów jak zakładać nowy biznes, kosztorysować oraz tworzyć plany marketingowe oraz fundraisingowe. Instytut skupia się także na tym, by uczestnicy jego warsztatów aplikowali zdobytą wiedzę w miejscu swojego zamieszkania, zachęcając do indywidualnej i dobrowolnej działalności na rzecz rozwiązywania problemów takich jak zanieczyszczenie środowiska, bezrobocie, korupcja czy bieda.

The workshops conducted during the camps focus on problem solving and providing practice in giving a professional, business-like presentation in English to the entire group.

Odwiedź stronę.